Asianajotoimisto Mervi Salo on erikoistunut rikosoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen. Toimisto avustaa sekä asianomistajia että vastaajia rikosprosessin eri vaiheissa aina esitutkinnasta valitusasteisiin.

Rikosasianajajan työ on yhä harvemmin pelkkää oikeudellista argumentointia tuomioistuimessa tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin valvomista. Hyvin suuri osa työstä on ihmisten auttamista ja hienovaraista ohjailua elämässä eteenpäin - erityisesti päihdeongelmaisten ja nuorten päämiesten kohdalla. Rikosasianajajan työssä parhaita hetkiä oikeudenmukaisen lopputuloksen saamisen lisäksi ovatkin ehdottomasti ne, kun asiakas pääsee irti päihteistä ja rikoskierteestä tai nuori saa elämälleen uuden suunnan.

Asianajajan tulee olla realisti. Mustaa ei saa valkoiseksi eikä tehtyä tekemättömäksi, näissä tilanteissa asianajajan tulee kyetä kertomaan asiakkaalleen miltä jutun lopputulos näyttää käsillä olevan näytön valossa. Kiiltokuvien seinille maalaaminen ja perusteettomien odotusten luominen asiakkaalle on sekä asiakkaan aliarvioimista että juristin huonoa ammattitaitoa. Täytyy kuitenkin muistaa erottaa toisistaan prosessuaalinen totuus, joka selvitetään oikeudessa vastaanotettavan näytön kautta ja absoluuttinen totuus, jota ei välttämättä ikinä saada selville.

Toimisto hoitaa kaikkia rikoksia sekä vastaajan että asianomistajan puolelta. Vuosien myötä toimiston voisi sanoa ajautuneen erikoistumaan erityisesti seksuaalirikoksiin sekä lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin.