Asianajotoimisto Mervi Salo on erikoistunut rikosoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen. Toimisto avustaa sekä asianomistajia että vastaajia rikosprosessin eri vaiheissa aina esitutkinnasta valitusasteisiin.

Rikosasianajajan työ on yhä harvemmin pelkkää oikeudellista argumentointia tuomioistuimessa tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin valvomista. Hyvin suuri osa työstä on ihmisten auttamista ja hienovaraista ohjailua elämässä eteenpäin - erityisesti päihdeongelmaisten ja nuorten päämiesten kohdalla. Rikosasianajajan työssä parhaita hetkiä oikeudenmukaisen lopputuloksen saamisen lisäksi ovatkin ehdottomasti ne, kun asiakas pääsee irti päihteistä ja rikoskierteestä tai nuori saa elämälleen uuden suunnan.

Asianajajan tulee olla realisti. Mustaa ei saa valkoiseksi eikä tehtyä tekemättömäksi, näissä tilanteissa asianajajan tulee kyetä kertomaan asiakkaalleen miltä jutun lopputulos näyttää käsillä olevan näytön valossa. Kiiltokuvien seinille maalaaminen ja perusteettomien odotusten luominen asiakkaalle on sekä asiakkaan aliarvioimista että juristin huonoa ammattitaitoa. Näytöllisesti täysin selviä asioita on turha lähteä kiistämään, sillä silloin aikaa ei jää olennaiseen ja oikeasti riitaisiin kysymyksiin keskittymiseen, mikä prosessitaktisesti on usein huomattavasti tuloksellisempaa.

Asianajajaan usein kannattaa olla yhteydessä jo esitutkinnan aikana, jotta rikosasian vakavuudesta riippuen asianajajan on mahdollista olla mukana asian käsittelyssä jo prosessin alkuvaiheesta lähtien. 

Salo hoitaa paljon alaikäisten päämiesten rikosasioita edunvalvojana.