Velallinen, joka muutoin kuin tilapäisesti on kykenemätön suoriutumaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen ja tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän hallintoa sekä omaisuuden realisointia. Konkurssipesän realisoinnista saadut varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Asianajaja Mervi Salo toimii konkurssipesien pesänhoitajana. Vahvuutena pesänhoidossa on pitkäaikainen kokemus talousrikosoikeudesta, kirjapidosta ja harmaan talouden selvittämisestä.

Toimistomme realisoi pesät itsenäisesti ilman konkurssirealisaattoreita, jotka usein aiheuttavat konkurssipesälle turhia kustannuksia.

Konkurssiasioissa ota yhteys asianajaja Mervi Salo p. 044 271 5814.