Mervi Salo

Asianajaja, HTM

Salo on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja hallintotieteen maisteri. Vuodesta 2009 Salo on valmistellut Helsingin yliopistossa rikosoikeuden väitöskirjaa. Salo tutkii oikeushenkilön rangaistusvastuuta, vastuun kohdentamista yhteisöissä ja organisaatiosyyllisyyttä. Salo on ennen oman asianajotoimiston perustamista työskennellyt pitkään asianajoalalla hoitaen erityisesti rikosasioita, konkursseja sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, asumiseen ja elatukseen liittyviä riita-asioita. Salo on useamman vuoden työskennellyt lisäksi maistraatin edunvalvontayksikön tarkastajana sekä opiskeluaikoinaan syyttäjänvirastossa ja käräjäoikeudessa.

Oman toimiston perustettuaan vuonna 2015 Salo on keskittynyt yksinomaan rikos- ja lapsioikeuteen. Muita kuin lapsia koskevia riitoja siviiliasioista Salo ei hoida vaan tarvittaessa ohjaa eteenpäin yhteistyötoimistoille.

Salo on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.

Salo kuuluu Asianajajaliiton lisäksi Insolvenssioikeudelliseen yhdistykseen, Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen, Insol Internationaliin ja Suomalaiseen kriminalistiyhdistykseen, josta viimeisimmän hallituksessa hän on. Lisäksi Salo toimii Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.

 

Annamaria Ahti

Toimistoassistentti, oikeustieteiden opiskelija


Olga Larinkari 

Toimistoassistentti, oikeustieteiden opiskelija