Mervi Gashi

Asianajaja, HTM

Gashi on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta (2008) ja hallintotieteen maisteri Joensuun yliopistosta (2008). Gashi on ennen oman toimiston perustamista työskennellyt asianajoalalla hoitaen erityisesti rikosasioita, konkursseja sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, asumiseen ja elatukseen liittyviä riita-asioita. Gashi on useamman vuoden työskennellyt lisäksi maistraatin edunvalvontayksikön tarkastajana sekä opiskeluaikoinaan syyttäjänvirastossa ja käräjäoikeudessa.

Oman toimiston perustettuaan vuonna 2015 Gashi on keskittynyt yksinomaan rikos- ja lapsioikeuteen, joissa hänen vahvuutensa ovat. Gashi toimii paljon edunvalvojana tilanteissa, joissa lapsi on väkivalta- tai seksuaalirikosten kohteena.

Gashi hoiti lähes 10 vuotta lapsia koskevia riita-asioita ja teki vuoden 2019 alussa vaikean asiakassuhteen jälkeen päätöksen, että niitä ei taloon enää tule. Syy on puhtaasti se, että asianajajaan kohdistuva henkinen kuorma silloin, kun päämies ei näe lasta prosessin keskipisteessä ja työllistää avustajaansa turhilla rikos- ja lastensuojeluilmoituksilla, on liian kova. Lapsiasioissa ohjaan todella mielelläni asiakkaan hyville lapsijuristeille eteenpäin.

Gashi on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.

Gashi kuuluu Asianajajaliiton lisäksi Suomalaiseen kriminalistiyhdistykseen, josta viimeisimmän hallituksessa hän on. Lisäksi Gashi on toiminut Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.