Mervi Salo

Asianajaja, HTM

Salo on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta (2008) ja hallintotieteen maisteri Joensuun yliopistosta (2008). Salo on ennen oman toimiston perustamista työskennellyt asianajoalalla hoitaen erityisesti rikosasioita, konkursseja sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen, asumiseen ja elatukseen liittyviä riita-asioita. Salo on useamman vuoden työskennellyt lisäksi maistraatin edunvalvontayksikön tarkastajana sekä opiskeluaikoinaan syyttäjänvirastossa ja käräjäoikeudessa.

Oman toimiston perustettuaan vuonna 2015 Salo on keskittynyt yksinomaan rikos- ja lapsioikeuteen, joissa hänen vahvuutensa ovat. Salo toimii paljon edunvalvojana tilanteissa, joissa lapsi on väkivalta- tai seksuaalirikosten kohteena.

Salo hoiti lähes 10 vuotta lapsia koskevia riita-asioita ja teki vuoden 2019 alussa vaikean asiakassuhteen jälkeen päätöksen, että niitä ei taloon enää tule. Syy on puhtaasti se, että asianajajaan kohdistuva henkinen kuorma silloin, kun päämies ei näe lasta prosessin keskipisteessä ja työllistää avustajaansa turhilla rikos- ja lastensuojeluilmoituksilla, on liian kova. Mikäli Salon haluaa ehdottomasti lapsiasioiden asiamieheksi asiakas sitoutuu siihen, että 1) viranomaiskoneistoa mukaan lukien oikeuslaitos ja lastensuojeluviranomaiset ei kuormiteta turhaan, 2) jokainen vaatimuskirjelmä, joka toimistolta lähtee on perusteltu, 3) yhtään rikosilmoitusta ei tehdä ilman konkreettista näyttöä ja 4) kaiken toiminnan keskiössä on lapsen hyvinvointi.

Salo on merkitty Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunnan pitämään sovittelijaluetteloon.

Salo kuuluu Asianajajaliiton lisäksi Insolvenssioikeudelliseen yhdistykseen, Suomalaiseen Lakimiesyhdistykseen, Insol Internationaliin ja Suomalaiseen kriminalistiyhdistykseen, josta viimeisimmän hallituksessa hän on. Lisäksi Salo on toiminut Suomen Asianajajaliiton rikosprosessioikeuden asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.

 

Annamaria Ahti

Toimistoassistentti, oikeustieteiden opiskelija


Olga Larinkari 

Toimistoassistentti, oikeustieteiden opiskelija